Category Archives: Organisation

En organisations uppgifter, tekniker och mål

Uppgifter ”Alla organisationer har det gemensamt att de ska lösa en eller flera uppgifter” är ett citat ur Hur modern organisationer fungerar av Dag Ingvar Jacobsen och Jan Torsvik. Arbetsuppgifter kan se mycket olika ut beroende på verksamhetens funktion samt … Continue reading

Posted in Organisation | Tagged , , , | Kommentering avstängd

Uppgifter, teknik, mål och effektivitet i organisationer

Vi kan börja med att förklara vad en organisation är för att förenkla för oss innan vi fortsätter. En organisation kan förklaras som ett socialt system som är medvetet konstruerat för att förverkliga bestämda mål. Dessa formella organisationer är konstruerade … Continue reading

Posted in Organisation | Tagged , , | Kommentering avstängd

Organisationsstruktur

Organisationsstrukturen beskriver hur en organisation är uppbyggd och hur hierarkin ser ut. Genom att på detta sätt strukturera upp organisationer vill man skapa stabilitet och regelbundenhet i arbetet. Det har även en avgränsande inverkan på de anställdas beteende genom att … Continue reading

Posted in Organisation | Tagged , | Kommentering avstängd