Ledarskap för bästa möjliga framgång

Ett bra ledarskap kan verkligen vara nyckeln till framgång för ett företag liksom att ett dåligt ledarskap kan vara det som stjälper både trivsel och ekonomi. Att som chef vara en bra ledare och att kunna förvalta sitt ledarskap är a och o för att lyckas. Får man som chef inte med sina medarbetare på tåget och inte bedriver ett framgångsrikt ledarskap kommer man få det tufft att genomföra förändringar.

Ett gott ledarskap kännetecknas av att man leder sina medarbetare på ett tydligt och strukturerat sätt och ser till att alla strävar mot samma mål. För att lyckas med detta krävs det god kommunikation och att man regelbundet ”känner av” läget och har regelbundna och ordnade medarbetarsamtal samt att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen. Ett ledarskap som inte är lika lyckat är att distansera sig allt för mycket från sina medarbetare, inte lyssna in deras åsikter och enbart köra sitt eget race. Om medarbetarna inte trivs på arbetet och ledarskapet där så kommer detta troligtvis spegla sig i de ekonomiska resultaten på sikt. Så det finns all anledning att som chef regelbundet syna sitt ledarskap och att lyssna in sina medarbetare om man vill att företaget också ska må så bra som möjligt. Vill du veta mer om hur man uppnår ett gott ledarskap? Här hittar du mycket användbar information: www.epshumaninvest.se

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Kom igång snabbt med ett lagerbolag

Att köpa ett lagerbolag är ett väldigt smidigt sätt om man snabbt vill komma igång med sitt företag. Bolaget är redan registrerat och det enda som egentligen behöver göras är att byta namn och styrelse sedan är det bara att köra igång. Man köper ett lagerbolag genom att kontakta en firma som jobbar med det och då har de redan lagerbolag som de kan erbjuda dig direkt. Kostnaden för att köpa ett lagerbolag brukar inte ligga på mer än 10.000 SEK. Efter att man köpt lagerbolaget så ska man ansöka om namnändring till det bolagsnamnet som man vill ha. Då är det alltid bra att ha flera namnförslag ifall att det första inte skulle gå igenom hos bolagsverket. Alla papper som behöver fyllas i ska det bolag som du köpte lagerbolaget av ge dig om det är en bra firma du har anlitat för det. Oftast har dessa lagerbolag ett aktiekapital på 50.000:-. Lagerbolagen som säljs ska heller inte ha drivits som bolag innan vilket de inte heller har gjort om ni anlitar någon seriös som varit länge i branschen. Det här är ett väldigt smidigt och enkelt sätt att starta bolag på framförallt om det är första gången som du ska starta ett aktiebolag.

Du får hjälp hela vägen av proffs som bara jobbar med att starta och avveckla bolag istället för att själv behöva ta reda på all information runtikring hur det går till att starta ett aktiebolag. Lagerbolag är alltså att rekommendera för dig som startar för första gången eller snabbt vill komma igång med din firma och få hjälp och stöd hela vägen hur du ska göra så att ingenting går fel eller att du behöver göra om saker som du gjort fel när du skickat in handlingar osv.

Posted in Ekonomi | Leave a comment

Ekonomi behöver inte vara så svårt

ekonomiÄr det något man verkar få säga att man har dålig koll på så är det ekonomi och matematik. Att många dessutom kopplar samman dessa två områden är lite konstigt kan jag tycka. Ekonomi har ju förvisso lite matematik i sig genom att man ofta summerar kostnader eller intäkter, drar av eller lägger till moms m.m. Men så mycket mer matematik är det inte i vanlig privatekonomi. Och framförallt blir matenamiken sällan särskilt komplicerad. Ekonomi betyder att hushålla med begränsade eller ändliga resurser.

Så det första du ska göra är att särskilja matematik från ekonomi. Det är inte samma sak även om det finns inslag av räkning i ekonomin. För det andra ska du börja sätta dig in i din egen ekonomi. Titta på vilka kostnader du har varje månad, samt hur mycket du får i lön. När du har de olika kostnaderna klart för dig kan du börja lategorisera dem som t.ex. hushållskostnader, nöjen, bil/transport för att enklare få en uppfattning om vad varje typ av kostnad innebär för din plånbok.

Ingen har enkonomin inom sig som ett rinnande vatten utan det är en kunskap man får genom erfarenheter och intresse. Så det viktigaste för att få koll på sin ekonomi är att vara intresserad av att få koll på läget.

Posted in Ekonomi | Leave a comment

Den överbelånade svensken

Med ekonomiska kriser som sveper över Europa är det lätt för oss i Sverige att slå oss för bröstet lite väl hårt. Visst är vårt ekonomiska läge helt klart bättre än grekernas eller spanjorernas, men faktum är att vi generellt är kraftigt överbelånde. Många svenska familjer sitter på högt belånade hus och lägenheter. Utrymmet flr räntehöjningar är rekordlågt och många skulle drabbas hårt om räntan gick upp kraftigt.

Jag tycker det är viktigt att skapa ett stort utrymme mellan lånat belopp och bostadens marknadsvärde. Detta gör att man kan förhandla till sig bättre ränta samtidigt som man blir mindre känslig för prisfall på bostadsmarknaden.

Sist men inte minst måste vi alla åter se lån som något som ska återbetalas. Därför är det viktigt att amortera på sina bolån.

Posted in Ekonomi | Leave a comment

Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen av ett produktionsmått. Vanligtvis syftar man på samhällets produktionökning av varor och tjänster enligt måttet BNP, jämfört med föregående tidsperiod (t.ex. månad, kvartal eller år). Inom ett land kan man tala om tillväxtområde kontra områden med nolltillväxt eller negativ tillväxt, d.v.s. att produktion av varor och tjänster sjunker. Nominellt tillväxttal anger ökningstakten i löpande valutaenheter. När man beräknar real tillväxt korrigerar man för inflation. Då används vanligtvis den s.k. BNP-deflatorn, som kan skilja sig från konsumentprisindex.

Oavsett tidsperiod brukar ökningstakten anges på årbasis; om BNP ökade med en procent från ett kvartal till nästa, rapporteras det således ofta som att tillväxten under kvartalet var omkring fyra procent på årsbasis.

Om tillväxten var fyra procent under ett år innebär det att BNP ökade med fyra procent; det är däremot i detta fall inte korrekt att säga att tillväxten ökade med fyra procent. Om däremot BNP ökade med en procent ett år och fem procent nästa år, innebär det att tillväxttakten ökade med fyra procentenheter.

Sveriges ekonomiska tillväxttakt har under det tidiga 2000-talet legat på omkring 3-4 procent årligen, vilket gör att Sverige placerar sig högt i jämförelse med andra utvecklade industriländer inom OECD.

Posted in Ekonomi | Leave a comment

Snöskoter

Med snöskoter tar man sig fram i princip sett överallt under vintermånaderna, förutsatt att det är snö på marken. Snöskotern är perfekt för utflykten med familjen när ni ska ut i naturen. Förslagsvis kör du snöskoter Umeå eller eftersom de av naturliga ärskäl mer lämpade för dem som bor i norra Sverige där vintrarna är längre. Det finns dock fördelar även för dem i Sydsverige, men relativt korta och snöfattiga vintrar gör att man inte kan nyttja snöskotern lika lång period som i norr.

Posted in Okategoriserade | Tagged , , | Leave a comment

AOL:s masterplan för mer vinst

AOL:s journalister har fått nya stränga direktiv. Den nye vd:n har för avsikt höja produktionen från 33 000 till 55 000 artiklar per månad. Nu har AOL:s hela plan för arbetet läckt ut.

Den nya vd:n Tim Armstrong tog över ledartröjan på det börsnoterade internetföretaget AOL (America On Line) för två år sedan. Nu lägger han i en högre växel skriver webbtidningen Business Insider. De har från missnöjda anställda på AOL fått tillgång till hela affärsplanen.

Den som ska göra jobbet måst uppfylla följande krav:

 1. Antalet publicerade artiklar på sajten ska öka med 66 procent.
 2. Varje reporter ska leverera 5-10 artiklar per dag.
 3. Antalet klick på varje artikel ska öka med 366 procent till 7 000 klick.
 4. Produktionen av videoinslag ska öka från dagens 4 procent till 95 procent av alla publicerade inslag.

”The AOL Way” är ett detaljerat dokument AOL-cheferna börjat utbilda redaktörerna och avdelningschefena med. Det handlar mer om affärsverksamhet och lönsamhet än om journalistik. Genom förbättrad dokumenthantering ska artiklar till exempel kunna få draghjälp med sökordsbaserade annonser.

Alla artikelidéer ska prövas ur fyra kriterier:

 1. Klickpotentialen, det vill säga att bli lästa på nätet.
 2. Intäktspotentialen, det vill säga att de kan dra in annonser.
 3. Hur snabbt artikeln kan produceras.
 4. Journalistisk kvalitet.

”AOL is the most f—–up, bull—t company on earth,” säger en journalist på AOL till business insider och fortsätter:

”the worst career move I’ve ever made.” svarar en högt uppsatt person på AOL.

Posted in Internet | Tagged , , , | Leave a comment

Mer vinst med sökmotoroptimering

Denna artikel är ett bidrag av Online Branding

SökmotoroptimeringSökmotoroptimering är en långsiktig och kostnadseffektiv metod för att öka ditt företags nätbaserade försäljning. Du behöver inte etbjuda tjänster eller produkter direkt över nätet, även om det är extra effektivt för att få till avslut. Det går också bra att via sin företagswebbplats marknadsföra varor och tjänser som kunderna sedan köper på plats i er butik. Detta kan gölla t.ex. ett måleri eller en frisörsalong. Kunderna hittar då er webbplats och era kontaktuppgifter, bokar en tid/tjänst och ni eller dem kommer och hämtar eller levererar varan.

Sökmotoroptimering går ut på att få en webbplats att synas så högt upp som möjligt i sökmotorernas resultatlistor. De sökbegrepp man vill synas på bör vara relevanta för den vara eller tjänst som erbjuds. Detta för att verkligen fokusera på den grupp av besökare som kommer handla något efter ett besök hos er. Sökmotoroptimering är ofta tidskrävande och kräver en hel del kunskap. Det är därför viktigt att lägga all kraft på de viktigaste sökbegreppen och hoppa över de som inte genererar avslut, även om de till synes verkar mycket bra och relevanta.

Tar vi en frisör i Solna som exempel, så kan man tycka att ”frisör” är ett mycket bra sökord för dem att synas på. Tar man det ett steg längre så kommer man snart fram till att det kommer ske många sökningar av användare som bor väldigt långt ifrån Solna, vilka aldrig kommer vara intresserade av att åka dit för att klippa sig. I detta fall är det mycket bättre att fokusera på lokala fraser som ”frisör solna” för att verkligen ringa in de potentiella kunderna. Det är dessutom mindre konkurrens som placeringarna i sökresultatet om man avgränsar sig på detta sätt. Det gör att man kan jobba mer på andra angränsande sökbegrepp och få besökare som faktiskt blir kunder i slutändan.

Snabbfakta om sökmotoroptimering

 • Med sökmotoroptimering avses vanligtvis optimering för Google.
 • Sökmotoroptiemring heter på engelska Search Engine Optimization och förkortas SEO (även på svenska)
 • Sökmotoroptimering har varit omstritt som metod eftersom det finns en risk att Google utesluter en webbplats som inte sköter sig. Detta gäller webbplatser som optimeras på ett sådant sätt att det bryter mot Googles riktlinjer. Väl utförd sökmotoroptimering är dock sällan en lika stor risk som att ha en helt ooptimerad webbplats.
 • Sökmotoroptimering utförs både lokalt på den egna webbplatsen men även utanför den. Då är det främst länkar som införskaffas för att få webbplatsen som ska optimeras att framstå som extra populär. Genom att anlita en SEO-skribent kan man slippa producera texter som är avsedda att bli länkad ifrån.
Posted in Marknadsföring | Tagged , , , | Leave a comment

Valutahandel

Valutamarknaden är en marknad där det investeras och spekuleras med valutor. Här återfinns numera många som tidigare handlat med aktier, aktieoptioner och warranter. Många har även breddat sig genom att handla på flera olika marknader för att sprida sina risker.

Valutahandel

En vanlig anledning att folk förlorar pengar när de handlar med valutor är att de inte vet vad de gör och hur handeln fungerar. Det är därför extremt viktigt att läsa på om både marknaden, de olika begrepp som används på den, samt om den plattform som används för att handla. Detta för att undvika att förlorar pengar på grund av okunnighet!

En stor del av valutahandeln sker idag på nätet. Den som vill handla med valutor bör därför ha tillgång till internetuppkoppling för att kunna följa affärerna och marknadens svängningar.

Det går bra öppna ett så kallat övningskonto till att börja med, för att lära dig hur allt fungerar. Detta är helt gratis att göra hos de flesta valutahandlare och brukar vara ett bra sätt att komma igång.

Det finns dock en del oseriösa aktörer på valutahandelsmarknaden. Läs därför på om det företag eller den valutahandlare du vill handla med noga innan du ens gör en insättning för att undvika att bli lurad!

Valutahandeln sker över hela världen, hela tiden, och dygnet runt. Detta är ett faktum som kan kännas stressande. Om du inte är beredd att ta dig an en hobby som tar mycket tid, undvik valutahandel!

Posted in Ekonomi | Tagged , , | Leave a comment

Bli en bra ledare

LedarskapsutbildningEn bra ledare besitter mycket kunskap. Han eller hon ska kunna styra och ställa utan att framstå som helt omedgörlig och en ledare ska alltid vara rättvis. Genom ledarskapskurser lär man sig hur man ska leda folk, gamla som unga, för att nå önskvärdt resultat. Många tror nog att de kan allt inom ledarskap, men efter en ledarskapsutbildning förstår många att det alltid finns andra metoder att tillgripa. Förmågan att leda andra kan alltid utvecklas och det är bra att få sina kunskaper bekräftade.

Därför är det bra att gå en ledarskapsutbildning

På en ledarskapsutbildning får man lära sig att bli en bra ledare, samt träffa andra ledare som kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. På ledarskapskurser får man lära sig att hantera många olika situationer. Det finns också möjlighet att ställa frågor till de erfarna utbildarna. De som undervisar på ledarskapskursen är även de ledare, och utvecklas samtidigt som de utbildar andra. Även om man är en van ledare, är det aldrig dåligt att utvecklas. Varje dag kommer det fram nytt material som hjälper dig att bli en bra ledare, och det är aldrig dåligt att få nya kunskaper – så länge de är bra.

Efter en ledarskapsutbildning har man alltid fått något nytt med sig. Sedan är det en själv som väljer att använda sig av de övningar och tips man fått. Även om man kanske inte kommar ihåg allt, så finns tipsen och råden alltid undermedvetet, och efter en tid kanske de dyker upp i medvetandet. Rätt som det är märker du kanske att du använder dig av några tips du lärde dig på utbildningen.

På webben kan du hitta många ledarskapsutbildningar. Enklast är att göra en Google-sökning på ledarskapsutbildning.

Posted in Ledarskap | Tagged , , , | Leave a comment